Wychowanie w wartościach Marii Montessori:

  • grupy są zróżnicowane wiekowo. Przypomina to relacje i zależności, które występują w rodzinie. Starsze dzieci uczą się dbać o młodszych, natomiast młodsi wzorują się na starszych.
  • uczymy się wzajemnej pomocy bez egoistycznej rywalizacji
  • nauczyciel podąża za dzieckiem, starając się je inspirować oraz pokazywać możliwości pracy z materiałem, będąc przy tym jego towarzyszem i opiekunem
  • dziecko podąża własnym tempem edukacyjnym
  • nowoczesne i przestronne sale wyposażone są w profesjonalne pomoce Montessori, które rozwijają  wszechstronne umiejętności dziecka i doskonalone przygotowują do edukacji szkolnej
  • szanujemy indywidualność każdego dziecka oraz skupiamy się na rozpoznawaniu i realizowaniu jego potrzeb rozwojowych 
  • koncentrujemy się na dziecku i rozbudzamy w nim motywację wewnętrzną
  • pragniemy aby dzieci były odpowiedzialne za siebie, innych i otoczenie
  • rozbudzamy w dzieciach kreatywność, uczucie empatii i wrażliwości